สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า   ราชินีไม้ประดับ


สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑   ได้แก่   สีเขียว   สีขาว

เขียว     หมายถึง  ความงอกงาม  ความร่มรื่น  ร่มเย็น

ขาว      หมายถึง  ความบริสุทธิ์   ความซื่อสัตย์