ติดต่อเรา
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077-311847 , 086-4798207 เบอร์โทรสาร 077-311847


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน