ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมแกนนำนักเรียน โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์ 2561 (อ่าน 175) 06 ธ.ค. 60
ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 (อ่าน 309) 04 ธ.ค. 60
โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน (อ่าน 133) 04 ธ.ค. 60
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กสมาธิสั้น ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (อ่าน 140) 04 ธ.ค. 60
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ"วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี" ประจำปี 2560 (อ่าน 149) 17 พ.ย. 60
คณะกรรมการจาก สสค.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (อ่าน 117) 17 พ.ย. 60
ก้าวคนละก้าว เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 153) 14 พ.ย. 60
ผอ.เทียรชัย นาคกลัด ให้โอวาทกับนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 127) 14 พ.ย. 60
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต วันที่ 4 -5 พย 2560 (อ่าน 135) 13 พ.ย. 60
โครงการก้าวคนละก้าว (อ่าน 104) 13 พ.ย. 60
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน 172) 13 พ.ย. 60