ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ (อ่าน 9) 18 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 43) 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 61) 10 ก.พ. 66
ประกาศเทศบาลเมืองท่าข้าม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 61) 10 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้ที่จับฉลากและได้สิทธิ์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม(เพิ่มเติม) โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ (อ่าน 349) 10 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่จับฉลากและได้สิทธิ์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (อ่าน 344) 09 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน(เพิ่มเติม) (อ่าน 339) 09 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 5/2565 (อ่าน 364) 09 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 6/2565 (อ่าน 356) 09 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 2/2565 (อ่าน 384) 01 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 3/2565 (อ่าน 371) 01 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 4/2565 (อ่าน 353) 01 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 355) 01 มิ.ย. 65
รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ ในรูปแบบ E - book (อ่าน 77) 23 พ.ค. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 1/2565 (อ่าน 254) 23 พ.ค. 65