สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน


 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกเฟื่องฟ้า


 
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน : สีเขียว  สีขาว