ภาพกิจกรรม
ผอ.ศรินทรา อุทัยเลิศ และครูพี่เลี้ยงต้อนรับ ผศ.ชัญญา อุดมประมวล จากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เดินทางมาส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผอ.ศรินทรา อุทัยเลิศ และครูพี่เลี้ยงต้อนรับ ผศ.ชัญญา อุดมประมวล จากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เดินทางมาส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 14 คน จากวิชาเอก 5 สาขา ได้แก่ สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และคอมพิวเตอร์ ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,14:53   อ่าน 27 ครั้ง