ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทางโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน รู้ถึงโทษและภัยอันตรายของบุหรี่ กับนักเรียนทุกคน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,21:03   อ่าน 31 ครั้ง