ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
น้อมจิตวันทา บูชาครู
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู ต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ ณ โดมโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายสราวุธ หูรัตนภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม  มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร.ต.ณัฐพงศ์ รัตนพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม นายจักรพงศ์ สุริยัน รองปลัดเทศบาล นายเทียรชัย นาคกลัด ผอ.กองการศึกษา และ นายประทักษ์ เพชรวารินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาร่วมในพิธีด้วย
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,13:58   อ่าน 86 ครั้ง