ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
     วันที่  22 กันยายน  2565  นางวสุ ประดิษฐพร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้เข้ารับและผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม โดยในการนี้นายกเทศมนตรีฯได้บันทึกภาพร่วมกับนักศึกษา  ผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 โรงเรียนด้วย
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2565,14:52   อ่าน 95 ครั้ง