ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา และซากดึกดำบรรพ์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียน
    เมื่อวันที่ 15 , 20-22 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6   ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา และซากดึกดำบรรพ์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียน โดยในวันที่ 22 กันยายน 2565 ได้รับเกียรติจาก ท่านรองจักรพงศ์ สุริยัน รองปลัดเทศบาลเมืองท่าข้าม ไปพบปะ และร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2565,15:08   อ่าน 121 ครั้ง