ภาพกิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้ ประวัติความเป็นมาของวันสารทเดือนสิบ
    นางศรินทรา อุทัยเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้  ประวัติความเป็นมาของวันสารทเดือนสิบ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้ ???????????? และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2565,15:17   อ่าน 112 ครั้ง