ภาพกิจกรรม
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย
     นางศรินทรา อุทัยเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย    เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดว่าให้วันที่ 28 กันยายน  ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย  (Thai National Flag Day)
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,11:08   อ่าน 103 ครั้ง