ภาพกิจกรรม
นางวสุ ประดิษฐพร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม ร่วมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
????????นางวสุ ประดิษฐพร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม นายเทียรชัย นาคกลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางศรินทรา อุทัยเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล
☺️☺️ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ ได้เป็นตัวแทนเข้าการแข่งขัน มีรายการดังนี้...
1.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 (คอมพิวเตอร์)>>>ผลการแข่งขััน☺️เหรียญทองแดง
????รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1.น.ส.จิรดา สีเป็นทอง 2. นายศิวกร อำไพรัตน์
????รายชื่อคุณครูผู้ฝึกสอน 1.น.ส.ปราณี ศรีจุมพล 2.น.ส.พิมพ์ชนก วิลาประไพ
2.การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (คอมพิวเตอร์)>>>ผลการแข่งขััน☺️เหรียญทองแดง
????รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1.ด.ญ.ฐิติมา เอียดแก้ว 2.ด.ญ.ปูธิดา อุทุมพร
????รายชื่อคุณครูผู้ฝึกสอน 1.นายวิวัฒน์ วรรณวิทย์ 2.น.ส.อามานี สาเมาะ
3.การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (การงานอาชีพ)>>>ผลการแข่งขััน☺️เหรียญทอง
????รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1.ด.ญ.กัญญ์วรา วัฒนะ 2.ด.ญ.นภัคปภา คุ้มภัย 3.ด.ญ.วริสรา รองเพชร 4.ด.ญ.วิมลิน พูลสุข 5.ด.ญ.สายน้ำผึ้ง สวนกูล 6.ด.ญ.สิริขวัญ เพชรไชย
????รายชื่อคุณครูผู้ฝึกสอน 1. นางนลินี จันทร์สน
โดยการนำของนางศรินทรา อุทัยเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,10:15   อ่าน 89 ครั้ง