ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ ได้เป็นสนามสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
☺️????โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ ได้เป็นสนามสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน
????นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
????นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,09:14   อ่าน 40 ครั้ง