ภาพกิจกรรม
การสอบ RT หรือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ????????ณ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
การสอบ RT หรือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ณ  สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,10:02   อ่าน 53 ครั้ง