ภาพกิจกรรม
มอบของที่ระลึกแด่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น.
heartheart
นางศรินทรา อุทัยเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึก แด่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 21 คน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,10:14   อ่าน 27 ครั้ง