ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่จับฉลากและได้สิทธิ์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม(เพิ่มเติม) โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ (อ่าน 23) 10 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่จับฉลากและได้สิทธิ์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (อ่าน 23) 09 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน(เพิ่มเติม) (อ่าน 21) 09 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 5/2565 (อ่าน 26) 09 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 6/2565 (อ่าน 24) 09 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 2/2565 (อ่าน 39) 01 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 3/2565 (อ่าน 33) 01 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 4/2565 (อ่าน 32) 01 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 30) 01 มิ.ย. 65
รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ ในรูปแบบ E - book (อ่าน 27) 23 พ.ค. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 1/2565 (อ่าน 43) 23 พ.ค. 65