ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่จับฉลากและได้สิทธิ์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม(เพิ่มเติม) โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ (อ่าน 217) 10 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่จับฉลากและได้สิทธิ์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (อ่าน 222) 09 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน(เพิ่มเติม) (อ่าน 215) 09 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 5/2565 (อ่าน 222) 09 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 6/2565 (อ่าน 228) 09 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 2/2565 (อ่าน 252) 01 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 3/2565 (อ่าน 241) 01 มิ.ย. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 4/2565 (อ่าน 222) 01 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 235) 01 มิ.ย. 65
รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ ในรูปแบบ E - book (อ่าน 57) 23 พ.ค. 65
วารสารเฟื่องฟ้า ฉบับที่ 1/2565 (อ่าน 173) 23 พ.ค. 65